Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd MUTW zawiadamia, że Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 29 czerwca 2021 roku o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury „KŁOBUK”. Plan zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad przedstawionym materiałem.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Przedstawienie planu działania na rok 2021/2022.
  7. Wolne wnioski

Basen w Hotelu Gołębiewski

Członkowie Stowarzyszenia „Mikołajski Uniwersytet III WIeku” mogą korzystać z basenów w Hotelu Gołębiewski od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. Opłata wynosi 35 złotych za 1,5 godziny. Lista członków Stowarzyszenia znajduje się w recepcji hotelu.

Zajęcia zawieszone

Uwaga! W związku z nasilającym się stanem epidemii, rosnącymi obostrzeniami oraz decyzją o zamknięciu Centrum Kultury KŁOBUK, od dnia 26 października 2020 r. wszystkie zajęcia Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku zostają zawieszone na czas nieokreślony.

Pozdrawiamy i życzymy zdrowia!

Teleopieka MGOPS Mikołajki

Gmina Mikołajki w latach 2020-2021 zamierza przetestować nową formę usług opiekuńczych jaką jest teleopieka. W tym celu zaangażowano środki własne Gminy oraz pozyskano częściowo środki z dotacji celowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W okresie testowym, usługa będzie świadczona bezpłatnie.

Więcej informacji pod niniejszym odnośnikiem.