Obsługa smartfona

Obsługa smartfona

Grupa 1
piątek, 15:00
Grupa 2
piątek, 17:00

Od listopada 2018 roku Mikołajski Uniwersytet III Wieku uruchomił zajęcia dotyczące obsługi komputera i smartfona. Spotkania te prowadzone są dla grup 3-4 osobowych tak, aby zachować indywidualne podejście do studentów i przekazać im jak najdokładniej wiedzę o użytkowaniu wspomnianych urządzeń. Osoby biorące udział w zajęciach dostają także materiał w formie papierowej, zawierający wszystkie informacje przekazane na spotkaniu, aby mogły je sobie powtórzyć w swoich domach. Każde spotkanie trwać będzie około 45 minut na grupę.

Dołącz do nas!

Dołącz do Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku:

Przeczytaj o stowarzyszeniu
Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia
Pobierz deklarację członkowską

Koszt legitymacji: 4 złote
Miesięczna składka członkowska: 5 złotych