Rehabilitacja

Dołącz do nas!

Dołącz do Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku:

Przeczytaj o stowarzyszeniu
Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia
Pobierz deklarację członkowską

Koszt legitymacji: 4 złote
Miesięczna składka członkowska: 5 złotych