Ogłoszenie ws. inauguracji roku akademickiego 2020/21

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Zarząd postanowił nie organizować uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021.

Zajęcia przewidziane planem działania przestawionym na walnym zebraniu rozpoczynamy z dniem 1 października 2020 r. Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany po ustaleniu terminów z instruktorami.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia w zajęciach do członków zarządu.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia MUTW życzymy zdrowia i pogody ducha.

-Zarząd