Rok akademicki w fotografiach: 2015/16

Poniżej przestawiamy fotograficzne podsumowanie roku akademickiego 2015/16 w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Zachęcamy do przypomnienia sobie miło spędzonych chwil na różnych spotkaniach, uroczystościach i wycieczkach!


6 października 2015
Inauguracja roku akademickiego 2015/16


30 listopada – 8 grudnia 2015
Spotkania i wykłady


14 stycznia 2016
Wycieczka do Gdyni


3 kwietnia 2016
Koncert Zbigniewa Wodeckiego w Filharmonii w Olsztynie


13 maja 2016
Grupa Biesiadna


18 maja 2016
Skrzypek na dachu” w Operze Podlaskiej


15 czerwca 2016
Zakończenie roku akademickiego 2015/16