Rok akademicki w fotografiach: 2019/20

Poniżej przestawiamy fotograficzne podsumowanie roku akademickiego 2017/18 w Mikołajskim Uniwersytecie III Wieku. Zachęcamy do przypomnienia sobie miło spędzonych chwil na różnych spotkaniach, uroczystościach i wycieczkach!


1 października 2019
Inauguracja roku akademickiego 2019/20


23 lutego 2020
Wystawa malarska „Pejzaże serca”