UWAGA!!!

Z dniem 13.10.2020 roku wszelkie zajęcia Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku odbywające się w Centrum Kultury KŁOBUK zostają zawieszone na okres 2 tygodni, tj. do dnia 27.10.2020 roku z ewentualną możliwością przedłużenia tego okresu.