Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MUTW

Zarząd Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia MUTW w dniu 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury KŁOBUK (ulica Kolejowa 6).

Obecność obowiązkowa.