Walne Zebranie Stowarzyszenia

Zarząd MUTW zawiadamia, że Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 29 czerwca 2021 roku o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury „KŁOBUK”. Plan zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad przedstawionym materiałem.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Przedstawienie planu działania na rok 2021/2022.
  7. Wolne wnioski