Zmiana godzin posiedzeń Zarządu

Uwaga! Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w środy w godzinach 16:30 – 18:00 w Pracowni Orange!